Konya Evde Sağlık Hizmetleri

Konya İl Sağlık Müdürlüğü
Konya Evde Sağlık Hizmetleri

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hangi Durumlarda Hizmet Sonlandırılır?

Güncelleme Tarihi: 28/12/2018

                        HANGİ DURUMLARDA  HİZMET SONLANDIRILIR 

Hastaya sunulan evde sağlık hizmeti aşağıdaki hallerde sonlandırılır:

a) Evde sağlık hizmeti sunulan hastanın iyileşmesi,

b) Evde sağlık hizmeti sunulan hasta için uygulanan bakım ve tedavinin, sağlık personeli gerektirmeden yapılabilecek hale gelmesi,

c) Hastanın kendisinin veya küçük ya da ayırt etme gücüne sahip olmayan hastanın veli/vasisinin hizmeti sonlandırmayı talep etmesi,

ç) Hastanın vefat etmesi,

d) Hasta veya yakınlarının tedaviye uyumsuz davranışları, direnç göstermeleri, önerilere uymamaları halinde sorumlu tabip, diş tabibi  tarafından verilen hizmetin faydası olmayacağına kanaat getirilmesi,

e) Hasta veya küçük ya da ayırt etme gücüne sahip olmayan hastanın veli/vasisinin personelin güvenliğine yönelik uygun olmayan davranışlarda bulunmaları,

f) Evde sağlık hizmeti sunulan hastanın, çeşitli nedenlerle ikamet ettiği bölgenin değişmesi.